وقت مشاوره


    • مشاور و مجری تخصصی در امور راه اندازی مجموعه های غذایی
    طرح مشاوره و بازنگری رستوران و کافی شاپ هتل ها
     

    نمونه پروژه ها